Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

2η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΑΝΑΙΤΙΩΝ) ΚΑΙΣΑΡΙΚΩΝ


Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Ανησυχητική η ανοδική πορεία του ποσοστού των καισαρικών χωρίς ιατρική αιτιολόγηση

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) για την Ελλάδα (1η Μαρτίου), η οποία εκφράζει την ανησυχία για τον αριθμό των καισαρικών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, επαναφέρουμε παλαιότερη σχετική μας ερώτηση η οποία έμεινε αναπάντητη (αρ. 4542/17.1.12). 


Στην έρευνα του 2012 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας στα μαιευτήρια της χώρας, όπου αναγνωρίστηκε ότι η κατάσταση αναφορικά με τις καισαρικές τομές επιδεινώνεται διαρκώς με τα ποσοστά να κυμαίνονται μεταξύ 40 και 56 % σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια αντίστοιχα, έρχεται να προστεθεί η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής CEDAW του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, τα ελληνικά ποσοστά καισαρικών τομών χωρίς ιατρική αιτιολόγηση είναι τα υψηλότερα στον κόσμο, πολύ πιο πάνω από το ποσοστό 15% που θεωρείται από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι καλύπτει ιατρικές ανάγκες, καθώς στα ιδιωτικά μαιευτήρια αγγίζουν το 65%. 

Η Επιτροπή προέτρεψε την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, «να μειώσει το ποσοστό των καισαρικών τομών που γίνονται χωρίς ιατρική ανάγκη εκπαιδεύοντας ή μετεκπαιδεύοντας το ιατρικό προσωπικό για φυσιολογικό τοκετό και να εισαγάγει αυστηρούς έλεγχους των ιατρικών ενδείξεων για καισαρική τομή, προκειμένου να επιτευχθούν τα ποσοστά που αναγνωρίζει ο ΠΟΥ, να βελτιώσει την ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να διασφαλίσει την πρόσβαση των μειονεκτουσών ομάδων γυναικών σε αυτές και να αυξήσει το ποσοστό του προϋπολογισμού για την υγεία που διατίθεται για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.»

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και ότι το κόστος των καισαρικών τομών επιβαρύνει κατά πολύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών σε περίοδο κρίσης,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ανταποκριθεί στις συστάσεις της Επιτροπής CEDAW; Προτίθεται να υιοθετήσει νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστά υποχρεωτική την ιατρική αιτιολόγηση;
Προτίθεται να λάβει μέτρα για το σχεδιασμό αφενός επιστημονικού μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης και αφετέρου συστηματικής καταγραφής των καισαρικών (ανά θεραπευτήριο και ιατρό), ώστε να επισημανθεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα το κοινωνικό αυτό φαινόμενο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Νίκος Τσούκαλης
Μαρία Γιαννακάκη
Γρηγόρης Ψαριανός